Norsk laftetradisjon er sikret

Fra venstre: Steinar Skjærstad, styremedlem Norsk Laft, Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, Håvard Belbo, styreleder Norsk Laft, Gunnar Thue, styremedlem Norsk Laft. (Foto: Vilde Randgaard)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner stoppet klimakravene for laftebygg.

– Vi har lyttet til næringa som sa de nye forskriftene ville bety slutten for mange norske laftebedrifter, sa kommunalministeren.Etter et møte med styret i bransjeforeningen Norsk Laft på Glomdalsmuseet i Elverum slo han fast at laftede bygg fortsatt vil bli unntatt fra minstekrav om isolering av yttervegg.
– Dette var akkurat det vi håpet på, sier styreleder i Norsk Laft, Håvard Belbo, som får støtte fra styremedlemmene Steinar Skjerdingstad og Gunnar Thue.

Laftenæringen kan få drive på slik de gjør i dag.

I 2012 vedtok Stortinget Klimaforliket hvor det blant annet står at nye bygg skal bli mer energieffektive. På bakgrunn av det ble et forslag fra Direktoratet for byggekvalitet sendt ut på høring i vår.
Dette innebar blant annet nye strengere krav til laftebygg over 150 kvadratmeter Krav som innebar en tilleggsisolering. Dette ville gjort laftede bygg så dyre at bransjen mente flere bedrifter ville gått konkurs og dermed også en gammel byggetradisjon. I høringen kom det mange protester mot forslaget. Næringa fikk blant annet støtte fra riksantikvaren.

På grunn av det som kom fram under høringsrunden, har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet valgt å gjøre et unntak.

– Vi mener det er viktig å ta vare på norske laftetradisjoner og denne delen av norsk kulturarv. Her er det mye kompetanse og selv om det er en liten næring er det en viktig næring i mange distriktskommuner, sier kommunalminister Sanner.

Han peker også på at bransjen har utviklet seg og har klart å gjøre laftebygg mer energieffektive.

Da er vi sikret en solid videreføring av Norsk laftetradisjon!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *