14 – Blåne

https://www.facebook.com/NorskHyttesenter/videos/855421961572829/

Blåne Hytter

Opprinnelsen til Blåne Hytter er grunder Gunnar Hortens etablering av selskapet Horten hus- og hyttebygg i 1968. Selskapet som blant annet markedsførte og produserte boligene Horten Hus ble raskt en av landets store produsenter av hus og hytter. Et ganske enkelt men tilpasset produksjonsanlegg ble den gang bygget i Fåvang midt i Gudbrandsdalen, men dette ble snart for lite, og i 1975 flyttet vi inn i moderne og langt større fabrikklokaler ikke langt fra E-6 ved foten av Kvitfjell. Her er vi lokalisert fortsatt, og her arbeider vi konstant med å finne rasjonelle og kostnadseffektive måter å bygge boliger og hytter på.

Hus- og hyttemarkedet er i stadig endring. Trender og teknologi endrer seg, og behovene kan være ganske forskjellig avhengig av om man ønsker seg et hus eller en hytte. Og for best mulig å kunne imøtekomme kundenes ønsker valgte Horten familien i 2014 å rendyrke hus og hytter under hver sin adskilte merkevare.

I dag er det selskapet Horten Utvikling AS som produserer merkevaren Blåne Hytter. Horten Utvikling er heleid av Gunnar Horten og sønnen Geir Jostein Horten og fører videre den 50 år lange historien med «kvalitetshus- og hytter fra Gudbrandsdalen».

Med 50 års erfaring fra oppføring av hus og hytter er vi en leverandør med velprøvde løsninger. I løpet av 50 år rekker man å bygge ganske mange hytter og boliger. I løpet av 50 år har vi realisert drømmer, og underveis gjort oss veldig mange erfaringer.

Og med erfaringer blir man stadig bedre. Flere generasjoner fornøyde kunder kan bekrefte dette. Vi har mange eksempler på at tre generasjoner i samme familie har bygget Horten Hus. Slikt gleder oss!

50 nye år

Sammen med våre arkitekter og dyktige og lokalt forankrede håndverkere skal vi fortsette å utvikle de lange og rike tradisjonene vi har for godt håndverk her i Gudbrandsdalen. Vi utvikler og utarbeider stadig nye forslag til hytter for våre kunder.

Disse lange tradisjonene skal vi videreføre, gjøre det vi er gode på, og være en hytteprodusent det er enkelt å forholde seg til. Slik skal vi gi vårt bidrag til å utvikle din hytte og forme fremtiden for denne bransjen også i de kommende 50 år.

Besøk oss i vår permanente og fullt utstyrte visningshytte på Norsk Hyttesenter Hellerudsletta.