12 – Jøra Preg

Pga fare for spredning av Covid-19 holder vi stengt til over påske! Området er åpent og du er velkommen til å se hyttene utvendig. Innvendig visning får du i filmen under, eller ta kontakt for privat visning med hytteprodusenten.

Publisert av Norsk Hyttesenter Torsdag 26. mars 2020

Norsk kvalitet og lange tradisjoner

Jøra Bygg AS er entreprenørfirmaet som markedsfører, selger og bygger Jøra Hytta. Firmaet er etablert i Gudbrandsdalen og har hele Østlandet som leveringsområde. Vi har eksistert i dagens form siden 1988, men er en videreføring av firmaet som etablerte Gausdalhytta tidlig på 1960-tallet. Jøra Hytta er derfor tuftet på lang erfaring med fritidsboliger, og skal være en trygg og pålitelig leverandør av hytter i god norsk kvalitet. Vi satser på lokale arbeidsfolk og har i dag over 30 egne ansatte, en trygghet for deg som hyttekjøper. Dette sikrer at Jøra Hytta har en kvalitet både vi og ikke minst kundene kan være bekjente av.

Jøra Hytta er i dag, over 45 år etter starten, ei hytte som kan tilpasses både naturen den skal «leve» i og til menneskene som den skal huse. Vi samarbeider med arkitekter som kjenner både oss og markedet, og sammen med kunden skaper vi ei hytte som er skreddersydd behovet. Utgangspunktet for hytta kan være en av våre ca 25 katalogmodeller eller vi kan tegne en helt ny hytte etter kundens ønske. Vi leverer i all hovedsak nøkkelferdige hytteprosjekter i ulike størrelser, men kan selvfølgelig levere både del-leveranser, byggesett og tilbygg. Her er det kundens behov og ønsker som er i sentrum. Vi kan også gjennom våre samarbeidspartnere tilby hytteprosjekter oppført i norsk håndlaft.

Jøra Hytta kan like gjerne kan bygges på enkle tomter uten innlagt vann og strøm, som på høykvalitetstomter med alle fasiliteter.
Se www.jora-bygg.no for mer utfyllende info om oss og våre hyttemodeller, eller ta kontakt på tlf 61 22 46 10 for
en hyggelig hytteprat!