Covid-19

 

Les dette nøye!

Vi tilpasser våre smitteverntiltak i forhold til de nasjonale reglene. Noen av hyttene er trange (intime) og da er det vanskelig å holde 1 meter avstand, men det går fint hvis du følger våre smittevernregler.

  • Bank på, vent utenfor hytta til vertskapet ber deg inn
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Munnbind er anbefalt i hyttene
  • Bruk håndsprit før og etter
  • Unngå å berøre overflater
  • Scan QR kode for smittesporing
  • Hvis du er i karantene eller føler deg syk, er du velkommen en annen gang!

VELKOMMEN TIL NORSK HYTTESENTER
– ET TRYGT STED Å BESØKE!